Įvyko 4 – tasis A.L.L taurės etapas – laipiojimas dirbtinėmis uolomis

trophy2015 m. Balandžio 1- ąją įvyko jau 4 – tasis A.L.L klubo taurės etapas – laipiojimas dirbtinėmis uolomis. Iš visų pareiškusių norą dalyvauti, į varžybas susirinko 10 dalyvių ir stebėtoja – praktikantė.
Taurės varžybos yra organizuojamos ir vykdomos Klaipėdos regione. Jose gali dalyvauti visi A.L.L pilnateisiai nariai, kandidatai ir aktyvaus rezervo statusą turintys nariai, kurie yra užpildę klubo narystės anketą ir neturi įsiskolinimų klubui. Atskiruose A.L.L. taurės etapuose gali dalyvauti ir svečiai ar laikinai sustabdę narystę A.L.L. klube asmenys, tačiau jie nėra įtraukiami į galutinį oficialų protokolą ir įskaitinių taškų negauna. Iki šiol vykę etapai: boulingas, biliardas bei tiras.
Varžybos planuojamos pasiekti tikslų, kurie yra įvardijami nuostatuose: plėtoti ir populiarinti aktyvų ir turiningą laisvalaikį, plėtoti klubo narių tarpusavio draugiškus ryšius, skatinti sveiką konkurenciją ir azartą, aktyvinti žmonių užimtumą, propaguoti sveiką gyvenseną.
4 – asis A.L.L taurės etapas vyko „Scala Dream“ laipiojimo uolomis klube, įsikūrusiame adresu: Šilutės pl. 2, Klaipėda. Dalyviai gavo visą reikalingą informaciją iš atsakingo asmens, prieš išklausydami instruktažą pasirašė už saugaus elgesio taisykles. Buvo išdėstytos varžybų taisyklės, įvardinta taškų skaičiavimo sistema. Veikiama sąžiningumo principu.
Dalyviams buvo paruošta 12 lipimo trasų, lavinančių kūną (visas raumenų grupes), intelekto savybes, gebėjimą formuoti tikslus ir siekti jų. Prieš pradedant varžybas pravesta mankšta, raumenims apšildyti, siekiant išvengti traumų ir kiekvienas turėjo galimybę pabandyti lipti uolomis dar prieš startą.
4 – asis etapas nebuvo paskutinis, galutinė įskaita skelbiama pasibaigus visiems etapas, nugalėtojai vyrų ir moterų grupėse apdovanojami taurėmis. Ne klubo nariai, norintys aktyviai praleisti laisvalaikį, gali dalyvauti atskiruose A.L.L taurės etapuose, nesiekiant nugalėtojo titulo.

Taip pat skaitykite...

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide