Kaip tapti nariu?

Domina narystė A.L.L. klube?
Untitled-2

Kas gali tapti klubo nariu?

Klubo nariu gali tapti 18 metų sulaukęs LR pilietis. Klubo nariai daug keliauja, kartais užsiima ir aukštesnės rizikos veiklomis, todėl tik patys atsako už save ir savo veiksmus. Keliavimas su jaunesniais asmenimis Lietuvoje ir už jos ribų taptų ne tik laisvalaikio veikla, bet darbu, nes tektų prižiūrėti ir būti atsakingiems už jaunesniuosius kolegas. Tokiu atveju laisvalaikio klubas prarastų savo esmę.

Išsilavinimo, lyties, šeimos statuso kriterijų klube nėra, tačiau klubo pavadinimas „Klaipėdos aktyvaus laisvalaikio klubas A.L.L.“ sufleruoja, jog klubo nariai yra iš Klaipėdos ir Klaipėdos regiono.

Kam skirtas klubas?

Klubo veiklos yra orientuotos į aktyvų laisvalaikį mėgstančius žmones. Aktyvų laisvalaikį mes suprantame labai plačiai – nuo keliasdešimt kilometrų žygių pėsčiomis, plaukimo baidarėmis, važiavimu dviračiais iki pažintinių kelionių automobiliu, ar savanoriškų visuomenei naudingų veiklų. Jokio specialaus fizinio pasiruošimo nereikia, nes mes nesiorientuojame į sportinius rezultatus. Mūsų prioritetas – turiningas ir aktyvus laisvalaikis bendraminčių kompanijoje.

Kokio žmogaus tikimės klube?

Klubo nariai draugiški, bendraujantys, padedantys vieni kitiems. Klube laukiame aktyvų gyvenimo būdą ir įvairias laisvalaikio organizavimo formas mėgstančių žmonių. Klubo nariai yra kultūringi, saugo ir puoselėja gamtą, kultūros ir istorijos paminklus. Mes laikomės dorovės ir turizmo etikos principų, puoselėjame klubo tradicijas, esame visi skirtingi, bet gerbiame vieni kitus ir skirtingus požiūrius, to tikimės ir iš naujų narių.

Kaip tapti klubo nariu?

Pirmiausia rekomenduojame perskaityti ir išstudijuoti visą mūsų internetinę svetainę, susipažinti su mūsų veiklomis. Jeigu nusprendėte, jog tai, ką mes veikiame yra įdomu, parašykite mums laišką adresu Jus pakviesime į artimiausią klubo susirinkimą, ar veiklą, kur galėsime artimiau susipažinti. Po pirmojo susirinkimo galėsite apsvarstyti, ar mūsų kompanija Jums yra priimtina. Beje, tą patį padarysime ir mes. Jeigu po pirmojo susitikimo noras dalyvauti veikloje neišblės, lauksime Jūsų žinutės apie norą toliau pažindintis. Po antrojo susitikimo (susirinkimo ar veiklos) Jums reikės apsispręsti kokią narystės formą mūsų klube renkatės. Po klubo nario anketos užpildymo Jums bus paskirtas kuratorius, kuris atsakys į visus kylančius klausimus ir pirmuosius mėnesius padės integruotis į klubo narių visumą.

Kokios yra narystės formos klube?

Klube yra kelios narystės formos – tikrasis klubo narys ir aktyvaus rezervo statusą turintis asmuo. Aktyvaus rezervo statusą turintys asmenys dažniausiai yra labai užsiėmę gyvenime ir laisvalaikio turi nedaug, tačiau jiems yra priimtina klubo veikla ir jie nori pagal savo galimybes joje dalyvauti. Šie asmenys gauna visą informaciją apie klubo veiklas ir per metus turi sudalyvauti bent 3 jų. Jie neprivalo lankytis klubo susirinkimuose (išskyrus visuotinius),  organizuoja nedideles veiklas, tiesiogiai nedalyvauja klubo valdyme, tačiau moka didesnį klubo nario mokestį. Norint tapti aktyvaus rezervo statuso nariu reikia tik užpildyti anketą ir gauti valdybos narių pritarimą.

Tikrieji klubo nariai reguliariai dalyvauja klubo veiklose ir susirinkimuose, per metus suorganizuoja klubo veiklos kryptis ir kokybės reikalavimo atitinkančią veiklą (-as). Jie gali būti renkami į klubo valdymo organus, turi balsavimo teisę klubo ateičiai aktualiais klausimais, moka mažesnį narystės mokestį, nei aktyvaus rezervo statusą turintys asmenys. Norint tapti tikruoju klubo nariu reikia praeiti kandidatavimo laikotarpį, kuris trunka iki 3 mėnesių. Kandidatavimo laikotarpio pabaigoje reikia suorganizuoti veiklą ir artimiausio susirinkimo metu slaptu balsavimu yra sprendžiama dėl kandidato priėmimo į narius.

Kokia yra klubo parama?

Aktyvaus rezervo statuso klubo nariai per metus gali paremti klubą 30 EUR, tikrieji klubo nariai per metus gali paremti klubą 20 EUR. Visa surinkta parama yra naudojama klubo tikslams. Tolimesnės išlaidos priklauso nuo klubo veiklų ir Jūsų galimybių, tačiau per mėnesį stengiamasi organizuoti tik vieną didesnių išlaidų reikalaujančią veiklą ir kelias nebrangias. Visų organizuojamų veiklų finansinė esmė ta, kad dalyvaujant organizuotai, aktyvus laisvalaikis kainuotų mažiau.

KANDIDATO ANKETA – PARSISIŲSTI

AKTYVAUS REZERVO ANKETA – PARSISIŲSTI

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide