Klubiečiai

Klubo nariais gali būti pilnamečiai Lietuvos Respublikos Klaipėdos apskrities piliečiai. Klubo nariai – aktyviai dalyvaujantys klubo veikloje ir galintys paremti klubą, naudojasi klubo nariams suteiktomis nuolaidomis. Klubo kandidatai – žino klubo įstatus, remia klubo veiklą, ruošiasi tapti pilnateisiais klubo nariais. Trečiasis statusas klube – aktyvaus rezervo. Rezervo statusą turintys nariai tiesiogiai nedalyvauja klubo valdyme, per metus turi sudalyvauti bent trijose veiklose ir prisidėti prie klubo gerovės kūrimo, tačiau moka didžiausią nario mokestį.

Klaipėdos aktyvaus laisvalaikio klubo A.L.L. narys privalo:

  • Per vienerius metus dalyvauti ne mažiau kaip 50% klubo renginių ir susirinkimų pirmenybę teikiant renginiams.
  • Nevėluoti į Klubo susirinkimus.
  • Per vienerius metus suorganizuoti nustatytus klubo kokybės reikalavimus atitinkančią veiklą (-as) .
  • Propaguoti aktyvaus gyvenimo būdą ir įvairias laisvalaikio organizavimo formas, sveiką gyvenimo būdą.
  • Nepažeisti kelionių organizavimo taisyklių, saugoti gamtą, kultūros ir istorijos paminklus.
  • Nenusižengti dorovės ir turizmo etikos principams.

Tačiau svarbiausia, jog klubo narys norėtų dalyvauti klubo veiklose, būtų iniciatyvus, draugiškas motyvuotas ir į gyvenimą žvelgtų pozityviai! 🙂

Žemiau esančiuose prieduose yra klubo nario ir aktyvaus rezervo anketos. Jeigu planuojate tapti mūsų klubo dalimi, šias anketas galite užpildyti iš anksto ir jas atsinešti į artimiausią klubo susirinkimą.

KANDIDATO ANKETA – PARSISIŲSTI

AKTYVAUS REZERVO ANKETA – PARSISIŲSTI

2% DEKLARACIJOS ANKETA – PARSISIŲSTI

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide