A.L.L. taurė NUOSTATAI

trophy„A.L.L.  TAURĖ 2018“

NUOSTATAI

  I. Tikslai ir uždaviniai

 1. Plėtoti ir populiarinti aktyvų ir turiningą laisvalaikį
 2. Plėtoti klubo narių tarpusavio draugiškus ryšius.
 3. Skatinti sveiką konkurenciją ir azartą.
 4. Aktyvinti  žmonių užimtumą, propaguoti sveiką gyvenseną.

II. Varžybų organizavimas

 1. Varžybos vykdomos Klaipėdos regione 2018 metų sausio – birželio mėnesiais imtinai.
 2. A.L.L. taurės etapai remiantis 2018 metų veiklomis nustatomi eilinio A.L.L. susirinkimo metu.
 3. Atskirų etapų taisyklės ir dalyvavimo sąlygos pateikiamos kartu su veiklos informacija, arba prieš pat veiklą.
 4. Ginčus ir kitus A.L.L. taurės klausimus svarsto ir nutarimus priima A.L.L. valdyba.

III. Varžybų dalyviai

A.L.L. taurės varžybose gali dalyvauti visi A.L.L pilnateisiai nariai, kandidatai ir aktyvaus rezervo statusą turintys nariai, kurie yra užpildę klubo narystės anketą ir neturi įsiskolinimų klubui. Atskiruose A.L.L. taurės etapuose gali dalyvauti ir svečiai ar laikinai sustabdę narystę A.L.L. klube asmenys, tačiau jie nėra įtraukiami į galutinį oficialų protokolą ir įskaitinių taškų negauna.

Varžybų  vykdymo sistema

 1. A.L.L. taurę sudaro 8 etapai, kurių 5 geriausi rezultatai skaičiuojami galutinėje įskaitoje.
 2. Taškai duodami už pirmas 10 vietų sekančiai: 1 vieta – 25 taškai, 2 – 18, 3 – 15, 4 – 12, 5 – 10, 6 – 8, 7 – 6, 8 – 4, 9 – 2, 10 – 1.
 3. Vyrų ir moterų įskaita vykdoma atskirai.
 4. Surinkus vienodai taškų, nugalėtojų ir prizininkų nustatymui naudojamas F-1 sportinis reglamentas (žiūrima kas daugiau turi pergalių, antrų vietų ir t.t.).

IV. Apdovanojimas

Galutinės įskaitos nugalėtojai ir prizininkai  vyrų ir moterų grupėse apdovanojami taurėmis.

Atskirų etapų nugalėtojai gauna audringus plojimus ir pagarbą iš kitų dalyvių.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide